Bli medlem i Kobba Klintar

Föreningen är i stort behov av donationer och annan ekonomisk hjälp. Ge oss ditt stöd och bli medlem i Kobba Klintars Vänner du också!

Ansvaret för underhåll av fastigheterna på Kobba Klintar ligger hos oss i föreningen. För att klara den uppgiften är det viktigt att så många som möjligt engagerar sig i vår verksamhet.

Medlemsavgiften på 10 euro betalar du in på Ålandsbanken, kontonummer 660100-1186949

Samma konto kan användas vid donationer