Förbindelsebåt

Förbindelsebåten till Kobba Klintar. OBS! Ny avgångsham 2020 vid museifartyget Pommern. Fasta turer alla dagar 10.30 och 13.30 så länge caféet är öppet. Caféet öppnar 18.6 2020.

Övriga tider kan beställas så länge vädret tillåter.  

Mera information samt bokningar vänligen ring:

Bo-Erik Westberg +358 457 3420 538

Bo-Erik kan visa både stora huse och kobbabåken. 

Övriga tider kan beställas.

Möjliga avgångshamnar vid beställning också vid Pommern eller Östra-hamnen. 

Möjliga avgångshamnar också vid Pommern eller Östra-hamnen.

Picknick-turen: 

Du kan också boka "picknick-korgsturen" samt visning av stora huset och Kobbabåken.  Ta med egen mat eller beställ picknick-korg samtidigt med båt-turen.

Pris

Vuxna: 20 euro t/r 
Barn: 10 euro t/r 
Medlemspris: 10 euro t/r för medlemmar i föreningen Kobba Klintars Vänner

www.fiskelyckan.ax

Site by Strax