UTSTÄLLNINGAR

Sommarens utställning i Kobbabåken:

Fåglar och ägg snidade och målade av Synnöve Nordström.
Flaskskepp av Birger Bergman.
Reparbete av Mikko Snellman. 

-En karta över vrak i närheten av Kobba Klintar finns i stora huset och en mapp med gamla dokument av hendelserna.

-På lotsstationen finns en naturstig om skargårdens flora och geologiska historia.

-Utställningen "Remmare" visas i nya lotsstugan (det stora huset på ön). Där kan man se gamla bilder på tillverkning av gamla sjömärken.

-På lotsstationen finns skulpturer och tavlor av konstnären Juha Pykäläinen.

Välkommen!