UTSTÄLLNINGAR

Åländsk sjöfartshistoria i Kobbabåken och i stora huset på Kobba Klintar

Lasse Eriksson visar bilder, målnngar och olika föremål om åländsk sjöfart. Han kommer att vara på plats på torsdagar kl. 12-16 för att berätta om utställnigen.

På lotsstationen finns en naturstig om skargårdens flora och geologiska historia.

Utställningen "Remmare" visas i nya lotsstugan (det stora huset på ön). Där kan man se gamla bilder på tillverkning av gamla sjömärken.

På lotsstationen finns skulpturer och tavlor av konstnären Juha Pykäläinen.

Välkommen!