Ge ditt stöd
- bli medlem i föreningen

Ansvaret för underhåll av fastigheterna på Kobba Klintar ligger hos oss i föreningen. För att klara den uppgiften är det viktigt att så många som möjligt engagerar sig i vår verksamhet.

Hjälp oss bevara Kobba Klintar!

Föreningen är i stort behov av donationer och annan ekonomisk hjälp. Genom att understöda verksamheten är du med och bidrar till att vi kan bevara den fina miljön och göra den tillgänglig för alla.

  • Medlemsavgift: 10 euro

Registrera dig här på hemsidan (se nedan under "Bli Medlem"). Efter registreringen får du per post en faktura på 10 euro. Betalningskvittot fungerar som medlemsbevis och ger dig rabatt på förbindelsebåten till Kobba Klintar. I slutet av året får du vårt årsutskick med faktura och följande års medlemskort.

När caféet är öppet kan du registrera dig som stödmedlem genom att betala 10 euro kontant och fylla dina person- och adressuppgifter i en blankett. Då får du din medlemskort direkt.

Du kan också stöda vårt handikappanpassningsprojekt med extra bidrag. 
Följande konton används till donationer:

Ålandsbanken: 660100-1186949
FI97 6601 0001 1869 49
Nordea: 163030-13847
FI48 1630 3000 0138 47
Andelsbanken: 557804-2128960
FI 1655780420128960

Meddela ändringar
Meddela adressändringar i formuläret "Bli medlem".

Tack för ditt engagemang!

Vi vill tacka alla våra 1800 stödmedlemmar, sponsorer och Kobbagänget som har gjort Kobbarna till det vi är i dag.