Kobbacafé:

Bokning av Kobbabåken

kobbaklintarscafe@aland.net
358 (0)457 344 7179

Förbindelsebåt:

Bo-Erik Westberg
+358 457 3420 538

Kobba Klintars Vänner r.f 

Verksamhetsledare:

Sponsorärenden och
donationer

Kassör: Rune Karlsson
Skeppargatan 2 D
AX-22100 MAriehamn
nabbebo@aland.net
Tel. +358 457 313 5160 

Ordförande:

Bjarne Pettersson
Doppingvägen 6A8
Bjarnejpettersson@gmail.com
tel:+358(0)4575958315 

Administrativa ärenden:

Föreningens sekreterare (bland annat medlemsregister)
Stig Forsman
stig.rafael@aland.net

Mistlursskötarna

Kurt Jäderholm tel. +358 457 524 4565