Båken

Båken hyrs ut som lokal för fest, konsert,yoga...
finns rum för 60 sittande gäster
120 mingelgäster