Föreningen Kobba Klintars Vänner r.f.

Föreningen Kobba Klintars Vänner r.f. bildades år 2002 för att bevara och vårda den unika maritima och kulturellt intressanta miljö som är förknippad med Kobba Klintar. Ön är Mariehamns och hela Ålands ansikte mot havet.

Föreningen arrenderar ön med alla byggnader och hamnanläggningen för en symbolisk summa av Mariehamns stad. Arrendeavtalet löper på 25 år och gör det möjligt att förverkliga föreningens syften. Föreningen Kobba Klintars Vänner r.f. ansvarar för:

  • underhåll och restaurering av byggnaderna på Kobba Klintar
  • driften, så att lotsstationen hålls öppen för allmänheten

Hamnen restaurerades 2007 och vi har därmed fått flera båtplatser och en bättre strand för småbåtar. Inloppet till hamnen är markerat med linjetavlor. En frivillig hamnavgift går till bevarandet av Kobba Klintar.

Kobba Klintars Vänner rf. driver Café & Sjömansbar

Sommarens öppethållningstider meddelas senare.

Bokningar: 

kobbaklintarscafe@aland.net
+358 (0) 457 344 7179

Följ oss på facebook

Café Sjömansbar

Tack för att du stöder föreningen Kobba Klintars Vänner genom att besöka
Kobba Cafe & Bar

Bokningar: +358 (0)457 344 7179 kobbaklintarscafe@aland.net

Caféet är öppet  25. 6 – 21. 8 2021. 
Tisdag–torsdag 11.00–18.00
Fredag–lördag 11.00–20.00
Söndag 11.00–17.00
Måndag stängt

Saltstänkt på Kobbarna, utställning av TH Norling

Vernissage torsdag 1. juli 2021 kl 13.00. Välkommen! 

Site by Strax