Bli sponsor

Om du är intresserad av att stöda vår verksamhet att bevara den gamla lotsstationen Kobba Klintar och att få synlighet med en sponsorskylt på Kobbarna så kan du kontakta Rune Karlsson för mera info om olika möjligheter som passar just för dig.

Info om sponsorering

Kontakta Rune Karlsson på telefon 0457 3135 160.

Site by Strax