Restaureringsarbeten

Efter att föreningen tog över ansvaret för bevarande av husen på Kobba Klintar har stora restaureringsinsatser gjorts på förfallna och skadade delar av byggnaderna.

Nya lotsstugan

På nya lotshuset har det läckande plåttaket ersatts med nytt. I samband med detta öppnades de igensatta fönstren i utkiken på taket. Stockarna i halva den södra väggen som var svårt rötskadade efter läckaget har ersatts med friskt virke. Dessutom har verandan återställts och fått ny dörr och panel enligt ursprunglig modell. Ruttna fönsterbågar har ersatts med nytillverkade där det behövts. Där bågarna varit i bra skick har de reparerats och målats.

Hela huset har målats enligt ursprunglig färgsättning med traditionell linoljefärg. Våra skickliga maskinister har gjort ett stort jobb i maskinrummet för att återskapa hur det har sett ut när mistluren var i drift.

Övriga byggnader

Petroleummagasin, kylvattenbrunn, vedlider och ett torrdass uppfördes samtidigt med nya lotshuset. Idag finns bara de förstnämnda kvar, som föreningen har helt renoverat. Magasinet har fått nytt plåt tak samt nytt panel. Allt i ursprunglig stil.

Vedlidret och dasset låg framför gamla lotsstugan. Ritningen nedan visar byggnadernas utformning som delvis förenklades vid förverkligandet.

Site by Strax