Hamnen

Den äldsta hamnen ute på Kobba Klintar är en naturhamn som delvis grundats upp. Hamnen kan fortfarande användas av mindre båtar och ger en vision av hur kärvt det i början kan ha varit att ha båtarna här ute.

Restaurering av hamnen

Den stora hamnanläggningen med sin skyddade bassäng byggdes på 1930-talet och avsynades år 1937. De kraftiga kajerna som är klädda med granitblock vilande på brokistor av trä, som höll på att rasa ut i havet.

Till säsongen 2007 restaurerades därför hamnen på Mariehamns stads bekostnad. Det var ett stort och dyrt arbete som innebar att de väldiga granitblocken numrerades och mättes in innan de plockades ner. De gamla brokistorna, som inte klarat suget från dagens stora moderna färjor, ersattes av betongelement. Efter det byggdes pirarna upp på nytt.

Genom restaureringen av hamnen undanröjdes hotet om att pirarna skulle rasa och omöjliggöra besök på ön. Restaureringen har skapat möjlighet för att långsiktigt bevara kulturmiljön på Kobba Klintar.

Site by Strax