Föreningen Kobba Klintars Vänner r.f.

Föreningen Kobba Klintars Vänner r.f. fyller 20 år

På lotsstationen finns en jubileumsutställning med historisk tillbakablick om föreningen. I det stora huset finns också en ny utställning om lotsverksamheten och arbetet på på Kobba Klintar.

Välkommen att fira detta med oss på lördagen den 9.7 2022, invigning kl.13
Uppgifter om förbindelsebåten hittar du på vår sida: Besök Kobba Klintar/Förbindelsebåt.

Lotterivinnare 2022

Följande personer har vunnit en Kobba Klintarbok och en Kobbamugg i vår årliga lotteri:

Dahlblom Freya

Dracea Patrik

Kyrkslätt Paula

Priserna kan hämtas från Ehns butik i Mariehamn mittemot biblioteket eller på Kobbarna från Kobbacaféet under sommarens öppethållningstider.

Om föreningen

Föreningen Kobba Klintars Vänner r.f. bildades år 2002 för att bevara och vårda den unika maritima och kulturellt intressanta miljö som är förknippad med Kobba Klintar. Ön är Mariehamns och hela Ålands ansikte mot havet.

Föreningen arrenderar ön med alla byggnader och hamnanläggningen för en symbolisk summa av Mariehamns stad. Arrendeavtalet löper på 25 år och gör det möjligt att förverkliga föreningens syften. Föreningen Kobba Klintars Vänner r.f. ansvarar för:

  • underhåll och restaurering av byggnaderna på Kobba Klintar
  • driften, så att lotsstationen hålls öppen för allmänheten

Hamnen restaurerades 2007 och vi har därmed fått flera båtplatser och en bättre strand för småbåtar. Inloppet till hamnen är markerat med linjetavlor. En frivillig hamnavgift går till bevarandet av Kobba Klintar.

Följ oss på facebook

Café Sjömansbar

Tack för att du stöder föreningen Kobba Klintars Vänner genom att besöka lotstationen

Site by Strax