Byggnader

Lotshuset på Kobba Klintar är en välkänd siluett och Ålands svar på frihetsgudinnan i New York.

Stolt och vacker hälsar Kobbarna än idag alla fartyg och besökare välkomna till Mariehamn och de åländska öarna.

Gamla lotsstugan

Stugan byggdes redan år 1862 i samma traditionella stil som övriga lotsstugor från tidsperioden. Den är uppförd av stock och är brädbeslagen. Från början var taket täckt av asfaltfilt som senare ersattes av falsad plåt.

Förstugan är uppförd av brädbeslaget korsvirke. Längden på huset är 8,02 meter och bredden är 5,64 meter.

Stugan var från början målad i en gul färgton och fick först senare samma färgsättning som "nya" lotshuset. Husen är målade med traditionell linoljefärg.

I stugan har föreningen öppnat ett café. Det drevs på ideell bas de första fem åren, idag är caféverksamheten uthyrd. Inkomsten från caféet har varit viktig för att få medel till att renovera byggnaderna.

Nya lotshuset och mistluren

Behovet av större bostads och arbetsutrymmen och framförallt en bättre mistlursanläggning innebar att man byggde ett större hus åt lotsarna år 1910.

Det är nu den vita byggnaden med de gröna listverken och den karaktäristiska siluetten mot havet uppförs. Huset kan ses som ett gigantiskt skal för mistlursanläggningen som installerats för att hjälpa fartygen att hitta rätt i dimma.

Redan 1903 installerades en enklare handdriven mistlur i den gamla båken, ett stort pyramidformat sjömärke. Byggnaden fungerade som ett skydd för "luraren" som såg till att mistluren brölade när dimman försvårade inseglingen för fartygen. Lotsarna använde inseglingsmärket som utkiksplats. Idag planerar föreningen att återskapa Båken som revs på 1940-talet.

På ritningen till det nya lotshuset ser man signaltrattens väldiga proportioner i anslutning till balkongen med sitt smidesräcke och utrymme för en spejande lots.

Ryssarna förde bort mistlursanläggningen år 1910. Den återinstallerades först 1919, men sedan dess har den funnits kvar. De ursprungliga tändkulemotorerna byttes ut mot en dieselmotor år 1965, men i övrigt finns det gamla kvar som ett levande och fungerande museum.

Idag ger hela anläggningen oss ett perspektiv på den nästan ofattbara utvecklingen av navigeringsutrustningen under förra århundradet.

Båken

Mariehamn grundades 1861 invid Svibyviken som var en ypperlig hamnplats. Då behövdes också en lotsstation utanför staden och den första lotsstugan på Kobba Klintar byggdes 1862.

Under åren 1862-63 uppfördes en vitmålad båk med handdriven mistlur. På varje sida av båken fanns en lucka för utkik, båken användes som lagerutrymme.

1910 byggdes det nya lotshuset med en ny mistlur. Båken målades då röd någon gång efter att det nya lotshuset uppförts. Kobbaklintarne båken revs 1954 som obehövlig. Det gamla lidret förstördes på 90-talet.

Den återuppbyggda Kobbabåken finns nu på samma plats, har samma färg och storlek som den ursprungliga båken. Inredning och fönster hade den gamla båken inte. Båken har fått sin nuvarande utformning för att både ta tillvara den historiska byggnadsmiljön och samtidigt skapa förutsättningar för att utveckla verksamheten på Kobba Klintar.

Site by Strax