Kobbarna fullt handikapanpassad

Nu står det senaste byggprojektet på Kobba Klintar färdigt. Det handlar om en handikappanslutning som ska underlätta för rullstolsburna och andra med rörelsehinder, att ta sig i land.

Under fem års tid har föreningen Kobba Klintars vänner skött om den gamla lotsstationen som ägs av Mariehamns stad, jobbat med handikappanpassning. Sedan tidigare finns ramper på ön som gör att besökare bland annat kan ta sig upp till det gamla boningshuset och till kafébyggnaden. Nu står det senaste byggprojektet på Kobba Klintar färdigt. Det handlar om en handikappanslutning som ska underlätta för rullstolsburna och andra med rörelsehinder, att ta sig i land. För att inviga bryggan planerar vi bryggdans nästa sommar - så leta efter dansskorna!

Site by Strax