Förbindelsebåt

Förbindelsebåten till Kobba Klintar. OBS! Avgångsham vid museifartyget Pommern. Fasta turer tisdag-söndag 10.30 och 13.30 under tiden när caféet är öppen; 21.6– 21.8 2024

Övriga tider kan beställas så länge vädret tillåter.  

Vuxna: 25 euro t/r 
Barn under 13 år: 10 euro t/r 
Medlemspris: 15 euro t/r för medlemmar i föreningen Kobba Klintars Vänner:

Mera information samt bokningar, vänligen ring:

Bo-Erik Westberg +358 457 3420 538

Bo-Erik kan visa både stora huset och Kobbabåken. 

Övriga tider kan beställas.

Möjliga avgångshamnar vid beställning också vid Pommern eller Östra-hamnen. 

Möjliga avgångshamnar också vid Pommern eller Östra-hamnen.

Picknick-turen: 

Du kan också boka "picknick-korgsturen" samt visning av stora huset och Kobbabåken.  Ta med egen mat eller beställ picknick-korg samtidigt med båt-turen.

 

www.fiskelyckan.ax

Site by Strax